Vores kompetencer

Vi er med i hele processen, rådgivning – projektering og udførelse. Vi rådgiver om den optimale løsning for dig.

Hvad tilbyder vi dig

Elinstallationer – standard eller special installationer – helt efter behov. Vi etablerer selvfølgelig vore løsninger i såvel nybygninger som eksisterende bygnings anlæg.

Elinstallationer i private og offentlige bygninger. Service indsatser i boligforeninger, institutioner og en bred vifte af industriinstallationer.

Belysning

Valg af den rigtige belysnings løsning, er altafgørende for arbejdstrivsel og effektivitet i arbejdet. Valg af en opdateret belysningsløsning sikrer også minimering af driftsomkostninger og miljøbelastning.

Anvendelse af de mange nye strømbesparende lyskilde typer, muliggør optimering af såvel eksisterende som ny projekterede belysnings anlæg.

Alt sammen med betragtelige besparelser som konsekvens.

Projektering af den optimale belysnings model for større lokaliteter – special indretninger – sker altid i samarbejde med specialisterne hos vores leverandører, som tilbyder og beregner egnede og økonomisk optimerede løsninger.

Intelligente bygningsinstallationer

Intelligente bygningsinstallationer (IBI) etableres ved såvel ny projekterede anlæg som ved forandring af eksisterende anlæg.

Anvendelse

Ønsker om:

 • Energibesparelse
 • Komfort i dagligdagen
 • Anlægs – og bygnings overvågning (adgangsforhold – tyverisikring – varme – køling – ventilation)
 • Styring og regulering (printere – kopimaskiner – hårde hvide varer)

Produktmuligheder

 • IHC – intelligent House concept
 • Apple Homekit
 • Philips Hue
 • KNX

Netværksteknologi og Kommunikation

Vi tilbyder etablering af markedstilpassede løsninger baseret og beregnet efter behov og omfang.

Er behovet en her og nu indsats, tilbyder vi hurtig udrykning.

Vi tilbyder kundetilpassede løsninger for områderne

 • Analyse og rådgivning
 • Fiber
 • Netværk
 • IP-telefoni
 • X-felt
 • Sikkerhed
 • Adgangskontrol og dørtelefoni

Samtlige løsninger afprøves og testes ved færdiggørelse efter gældende normer med certificeret testudstyr.

Intelligente netværksløsninger sikrer dig kontakt til hele verden, og vore tele–data installationer installeres med et professionelt og højt niveau af knowhow.

Alarmer

Vor sikring af din ejendom omfatter automatiske indbrudsalarmer (AIA) og brandsikring (ABA)

Sikring med indbrudsalarmer

Indbrudsalarmer sikrer din ejendom mod indbrud ved informationer lokalt og til udvalgte kontrolenheder.

Lokalt kan informationerne være blink og sirene, samtidig med, at signaler sendes til udvalgte eksterne kontrolenheder.

Brandsikring og brandalarmer

Brandsikring af en ejendom kan redde liv og sikre bevarelse af inventar og værdigenstande. Oftest er reaktionsårsagen røg, men andre alarmudløsende årsager kan tilsluttes anlægget. Sådanne anlæg kan tilsluttes beredskabet, så hjælpen kommer hurtigst muligt.

Brandsikring kan omfatte en eller flere af af følgende:

 • Automatisk branddørslukning (ABDL)
 • Automatisk brandalarmanlæg (ABA)
 • Automatisk brandventilationsanlæg (ABV)

Energi

Hvad tilbyder vi dig

 • Luft/Luft varmepumper
 • Ventilationsanlæg
 • Køleanlæg

Luft/Luft varmepumper

 • Energibesparelser
 • Bygningskomfort
 • Trivsel
 • Fjernstyring og overvågning
 • Temperaturregulering

Anvendelse

Alene fantasien sætter grænserne for anvendelses områder, men erfaringer tilsiger, at eksempelvis sommerhus installationer er populære, fordi man opnår fordele ved såvel opvarmnings mulighed som luftcirkulation i lokalerne. Erfaringerne tilsiger ligeledes, at professionelle udbydere sikrer optimale driftsfordele – regulerings muligheder – kommunikationsmuligheder – levetid, og skaber den optimale økonomi i brug.

Komfort – og brugs arealerne, fastlægger pumpetype(effekt/ydelse) indenfor de enkelte mærkevaretyper.

Virkemåde

Luft/luft varmepumpen udnytter varmeenergien i ude luften – også den lavere ude luft i vinterhalvåret. Pumpens to anlægsdele, en ude del som via et kølemiddel “omsætter” ude temperaturen til brugbar luft i indedelen. Indedelen fungerer som en avanceret regulerbar og programmerbar varmeblæser af den luft den modtager fra ude delen.