Alarmer

Vor sikring af din ejendom omfatter automatiske indbrudsalarmer (AIA) og brandsikring (ABA)

Sikring med indbrudsalarmer

Indbrudsalarmer sikrer din ejendom mod indbrud ved informationer lokalt og til udvalgte kontrolenheder.

Lokalt kan informationerne være blink og sirene, samtidig med, at signaler sendes til udvalgte ekstere kontrolenheder.

Brandsikring og brandalarmer

Brandsikring af en ejendom kan redde liv og sikre bevarelse af inventar og værdigenstande. Oftest er reaktionsårsagen røg, men andre alarmudløsende årsager kan tilsluttes anlægget. Sådanne anlæg kan tilsluttes beredskabet, så hjælpen kommer hurtigst muligt.

Brandsikring kan omfatte en eller flere af af følgende:

  • Automatisk branddørslukning (ABDL)
  • Automatisk brandalarmanlæg (ABA)
  • Automatisk brandventilationsanlæg (ABV)

Kontakt os

Eller ring direkte til os på 39 69 18 11